Category Archives: Tin Tức

Nhà Tang Lễ Bệnh Viện 198 – Nhà Tang Lễ Bộ Công An

Bệnh viện 198 bộ công an trực thuộc Bộ công an Việt Nam xây dựng nhằm mục đích phục vụ các cán bộ chiến sỹ trong ngành, phục vụ các đối tượng bảo hiểm, nghiên cứu y học và làm các nhiệm vụ quốc tế, các nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của ngành Công […]